gym rat

(名詞) 每天或經常上健身房的人。

  • Lucy is at the gym every day. She’s such a gym rat. (露西現在每天都上健身房。她真是個 gym rat)
將本文加入書籤.

發表迴響